वाढलेले पोट कमी करण्यासाठी काय खायला हवे?

admin 0 Comments

तुम्ही पिळदार शरीर साठी खूप व्यायाम करत आहात पण रोज सकाळी वडापाव आणि चमचमीत मिसळ खात आहात तर ह्या जन्मी पिळदार शरीर बनवणे हे स्वप्नच राहू शकते. या आर्टिलक मध्ये…

Continue reading

जागतिक पातळीवरील मांसाहार आणि भारत

admin 0 Comments

मराठी माणसाला मांसाहार म्हंटल कि सर्वप्रथम आठवतो तो रविवार आणि कोल्हापुरी तांबडा पांढरा.  पण कधी विचार केला आहे का कि जागतिक स्थरावर मांसाहाराला कश्या प्रकारे पाहिलं जात ते? मांसाहार हा…

Continue reading