फ्रोझन फूड खाताय? ते तुमच्या शरीरासाठी हानिकारक तर नाही ना?

admin 0 Comments

अगदी पूर्वी पासून मानव इतिहासात खाद्य गोठून नंतर खाण्याची परंपरा दिसून येते. अगदी उत्तरेतील आर्टिक मध्ये राहण्याऱ्या जमाती जसे Chukchi आणि Sami जमाती या व्हेल माश्याची शिकार करून बर्फात गाडून…

Continue reading