Lavasa City सोबत नक्की झालं तरी काय? आणि पुढे काय होणार?

admin 0 Comments

लवासा नाव एकल  कि आपल्याला आठवण येते ती निर्सग रम्य असे वातावरण, सुंदर रस्ते, धुक्यामध्ये असलेल्या सुंदर इमारती, तलाव, उत्तम प्रकारे राखलेली स्वच्छता. हे फक्त आठवत कारण आता परिस्थिती खुपच…

Continue reading