समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे मुंबई लवकरच पाण्याखाली जाईल? काय आहे सत्य जाणून घ्या!

Kartik 0 Comments

मुंबई; देशाचं आर्थिक राजधानीच ठिकाण म्हणून ओळखलं जायचं, ते आता अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, पाणी, समुद्र पाणी पातळीतील वाढ, घटती जंगले, तोडले जात असलेले वृक्ष,…

Continue reading