तुम्हाला माहिती आहे का कि भारतातील २८ राज्यांना त्यांची नावे कशी मिळाली?

admin 0 Comments

भारतात सध्या २८ राज्ये आहेत. प्रत्येक राज्यात  भौगोलिक, सामाजिक,आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्टया भिन्नता आढळते . राज्यांच्या नावाची माहिती घेण्या आधी आपण आपल्या देशाला इंडिया, भारत, हिंदुस्थान अश्या वेगवेगळ्या नावांच्या मागील…

Continue reading