सामान्य माणसाचं जाऊद्या इथे राष्ट्र्पती भवन देखील असुरक्षित – इतक्या सुरक्षितेत झाली चोरी!

admin 0 Comments

चोर कधी कशाची आणि कशी चोरी करतील सांगता येत नाही! अट्टल चोरांचे धाडस पाहून तर फारच थक्क व्हायला होतं. यांना स्थळ काळ आणि कायदा कशाचाच धाक वाटत नाही. दिल्ली आपली राजधानी…

Continue reading