राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय? जाणून घ्या!

Kartik 3 Comments

आपल्या संविधानातील भाग-१८ मधील कलम 352 ते कलम 360 हे आणीबाणीशी संबंधित आहेत. तर सर्वप्रथम आपणाला या आर्टिकल मधून काय माहिती मिळणार आहे? राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय? या परिस्तिथी…

Continue reading