हैद्राबाद येथील रेप आरोपीच्या आईने जे बोलले ते ऐकून या आईवर नक्कीच गर्व होईल!

Kartik 0 Comments

27 वर्षाच्या पशुचिकित्सक तरुणीचा रेप करून जाळल्याची घटना आपल्याला माहीतच आहे. संपूर्ण देश या घटनेचा निषेध करत आहे. आपल्याला लाजिरवाणी अशी ही घटना आहे. ऐकल्या क्षणी तळपायाची आग आपल्या मस्तकात…

Continue reading